Categorie: Fibromyalgie

Wat is fibromyalgie2

Cannabis en fibromyalgie

Wat is fibromyalgie? Fibromyalgie is een van die aandoeningen met een onbekende oorzaak, maar met een zeer functiebeperkend syndroom. Juist omdat de etiopathogenie (oorzaken) niet gekend is en er een gebrek is aan doeltreffende,...

Translate »