Cannabis en fibromyalgie

Cannabis en fibromyalgieWat is fibromyalgie?

Fibromyalgie is een van die aandoeningen met een onbekende oorzaak, maar met een zeer functiebeperkend syndroom. Juist omdat de etiopathogenie (oorzaken) niet gekend is en er een gebrek is aan doeltreffende, gerichte behandelingen, heeft het lang geduurd alvorens de geneeskunde dit als ziekte heeft erkend. Er werd onlangs een ‘naturalistische’ studie (observatiestudie) gepubliceerd die in Barcelona werd uitgevoerd. Daarin werden de voordelen van zelfmedicatie met cannabis geëvalueerd bij een groep vrouwen die aan die ziekte lijden. Het betreft een van die zeldzame wetenschappelijke studies waarvan de bevindingen een rechtstreeks klinisch nut kunnen hebben, voor zowel patiënten als artsen.

Men vermoedt dat fibromyalgie een aandoening van neuropathische oorsprong is. Dit wil zeggen dat ze wordt veroorzaakt door een verandering in het zenuwstelsel.

Behandeling met cannabis

Wat is fibromyalgie2Hoewel er verschillende theorieën bestaan die de oorzaken proberen af te bakenen, wordt op heden enkel het vermoeden uitgesproken dat het om een ziekte van organische oorsprong met fysisch erkende oorzaken zou gaan. Er bestaan momenteel echter geen klinische merktekens waarop een diagnostiek kan worden gestoeld, waardoor die enkel gebaseerd is op de klinische symptomen die door patiënten worden gemeld. Die theorieën gaan van een ontregeling van de neurotransmitterstelsels (voornamelijk dopamine en serotonine) tot een verstoorde werking in de fysiologische mechanismen van de stressregeling (wat in het medisch jargon kan worden geassocieerd met de hypothalamus – hypofyse – adrenaline). In andere theorieën worden de symptomen verklaard door een verandering in het immuunsysteem. Hoe het ook zij, de behandeling met cannabis lijkt bij elk van die theorieën te passen. Men weet bijvoorbeeld dat het endocannabinoïde systeem een rol speelt bij fysiologische functies zoals de regeling van de dopamine- en serotoninesystemen en bij de regeling van de fysiologische reactie op stress. Bovendien is het immuunsysteem rijk aan CB2-receptoren, waardoor het sterk beïnvloedbaar is door cannabinoïden, zowel endogeen als exogeen van aard. Het voornaamste symptoom van fibromyalgie is in feite een zeer lage pijndrempel. Het subjectieve pijngevoel wordt onder meer door de drie bovengenoemde fysiologische processen geregeld. Ongeacht de oorzaken ervan, zouden we er dus logischerwijze van kunnen uitgaan dat de behandeling van fibromyalgie met cannabinoïden een therapeutische optie is die moet worden overwogen. Temeer daar overige aandoeningen die eveneens neuropathische pijn opleveren en door veranderingen in het immuunsysteem worden verklaard, zoals multiple sclerose, eveneens met cannabinoïden worden behandeld (Sativex, het eerste verhandelde medicijn op basis van cannabisextracten, werd onlangs in Spanje goedgekeurd, in het bijzonder voor de behandeling van multiple sclerose). Het is een feit dat voor een waaier van functionele klinische syndromen tot op heden nog geen duidelijke medische verklaring werd gevonden. Voorbeelden hiervan zijn migraine en het prikkelbare darmsyndroom, maar ook fibromyalgie. Hierbij is een behandeling met cannabis doeltreffend gebleken bij bepaalde patiënten. De onderzoeker Ethan Russo heeft hiervoor als verklaring aangevoerd dat de gezamenlijke oorzaak van die aandoeningen verband houdt met een ontregeling van het endocannabinoïdesysteem (http://es.scribd.com/doc/43672268/Clinical-Endocannabinoid-Deficiency-CECD-Russo), wat momenteel echter niet meer is dan een nieuwe mogelijke verklaring voor die klinische symptomen, gebaseerd op het feit dat ze in zekere zin doeltreffend kunnen worden behandeld met cannabis. Op dit punt lijkt dit de meest plausibele veronderstelling. Boven op de pijn, die zoals hierboven werd gezegd het voornaamste symptoom is, zijn andere typische symptomen van fibromyalgie chronische vermoeidheid, ochtendstijfheid, constante vermoeidheid en emotionele problemen.

Lees meer …

Translate »