Pijnbestrijding met cannabinoïden

tetrahydrocannabinolTekst IACM-Berichten – Vertaling JosNijsten voor IACM

 

THC, morfine, en pijn

 

Onderzoekers van de Virginia Commonwealth Universiteit in Richmond, bestudeerden de effecten van een korte termijn blootstelling aan THC, aan morfine, en aan een combinatie van de twee. In een muismodel werd de densiteit van de receptoren gemeten.

 

Het aantal opiaatreceptoren was aanzienlijk verminderd bij de muizen die morfine toegediend kregen, terwijl deze vermindering niet voorkwam bij muizen die een combinatie van beide drugs toegediend kregen. De onderzoekers besloten daaruit dat een combinatie van THC en morfine de pijnstillende eigenschappen behoudt zonder wijzigingen te veroorzaken in het aantal receptoren. De vermindering van het aantal receptoren werkt de tolerantie in de hand.

 

(Bron: Cichewicz DL, et al. Changes in opioid and cannabinoid receptor protein following short-term combination treatment with delta(9)-tetrahydrocannabinol and morphine. J Pharmacol Exp Ther 2001;297(1):121-127.)

 

Wisselwerking tussen ontstekingswerende medicijnen en THC

 

Nonsteroïdale ontstekingswerende medicijnen (NSAIDs) zoals aspirine en indomethacine verminderen de pijnstillende werking van cannabinoïden. Omgekeerd vermindert chronisch gebruik van THC de werkzaamheid van nonsteroïdale ontstekingswerende drugs, mogelijk door een verandering in het cyclo-oxygenase systeem.

 

(Bron: Anikwue R, et al. J Pharmacol Exp Ther 2002 Oct;303(1):340-6)

 

Pijnonderzoek

 

1. Vijftien patiënten met chronische pijn die gemeld hadden dat zij cannabis therapeutisch gebruikten, hebben in Canada een vragenlijst ingevuld. Gemiddeld werd vier keer per dag gebruikt (bereik: 1 tot 16 keer per dag). Twaalf patiënten meldden een vermindering van pijn en een verbetering van de gemoedsgesteldheid, terwijl elf onder hen een verbeterde nachtrust meldden. Er was geen melding van gewenning aan cannabis.

 

(Bron: Ware MA, et al. Pain Res Manag 2002;7(2):95-9)

 

2. Onderzoekers aan het gezondheidscentrum van de McGill University in Montreal stelden het rapport voor van een zaak waarbij een “ingrijpend effect met geïnhaleerde marihuana werd gemeld bij een vrouw met pijn in de centrale thalamus (grijze stof van de tussenhersenen) en dystonie.” De vrouw leed erge pijn en halfzijdige spierverlammingen gedurende meer dan tien jaar. Verschillende hersenoperaties werden uitgevoerd. Talloze bijkomende behandelingen, inclusief opiaten, bleven zonder succes. Het roken van cannabis geeft haar een complete pijnverlichting. Ondanks een abrupte onderbreking van chronische toediening van hoge doses morfine, waren er geen ontwenningsverschijnselen van het opiatengebruik wanneer zij cannabis gebruikte.

 

(Bron: Chatterjee A, et al. J Pain Symptom Manage 2002;24(1):4-6)

 

Gewenning aan morfine als pijnstiller

 

Gewenning aan morfine werd bij muizen gereduceerd door een bijkomende toediening van THC. Chronische behandeling met hoge doses oraal toegediende morfine veroorzaakte een tolerantie van de pijnverzachtende werking die driemaal hoger lag. Gewenning aan morfine werd verhinderd bij groepen muizen die dagelijks een aanvullende behandeling kregen met een niet-pijnstillende dosis THC. In afzonderlijke experimenten toonden onderzoekers aan dat muizen die chronisch behandeld werden met morfine, niet kruistolerant waren ten opzichte van THC. Samengevat, een aanvullende behandeling met een combinatie van morfine en delta-9-THC kan klinische voordelen hebben waarin een langdurige werking van morfine gehandhaafd blijft.”

 

(Bron: Cichewicz DL, Welch SP. J Pharmacol Exp Ther 2003 Feb 11.)

 

THC versterkt pijnstillende werking

 

Het is bekend dat bij dieren de pijnstillende werking van opiaten versterkt wordt door THC. Uit een nieuwe studie blijkt dat de versterkende werking van zowel morfine als codeïne veroorzaakt door THC, bij muizen groter was dan een eenvoudige verhoging. Onderzoekers concludeerden: “Deze bevindingen suggereren dat het gebruik van een lage-dosis-combinatie van pijnstillers, een waardevolle en efficiënte benadering is van de behandeling van pijn en verder onderzoek vereist.”

 

(Bron: Cichewicz DL, McCarthy EA. J Pharmacol Exp Ther 2003 Mar;304(3):1010-5)

 

Rondvraag over cannabisgebruik bij pijnpatiënten 

 

Het gezondheidscentrum van de Mc Gill University van Montreal deed een rondvraag bij patiënten met chronische pijn die niet door kanker veroorzaakt wordt, om hun dosis en regelmaat van cannabisgebruik vast te stellen. Aan het anonieme onderzoek werkten 209 patiënten mee. Onder hen waren er 32 (15 procent) die verklaarden ooit cannabis te hebben gebruikt als pijnstiller, en 20 onder hen (10 procent) gebruikten het regelmatig als pijnstiller. Achttien procent onder hen verklaarden het recreatief te gebruiken. De grootste groep patiënten gebruikte cannabis tegen pijn veroorzaakt door een trauma en/of een operatie (51 procent). Van de 32 patiënten die cannabis gebruikten als pijnstiller namen 53 procent onder hen vier trekjes of minder telkens zij gebruikten, 25 procent rookten een volledige cannabissigaret en 12 procent rookten meer dan een sigaret. Van die 32 patiënten gebruikten 22 procent meer dan eens per dag, 16 procent gebruikten dagelijks, 25 procent wekelijks en 28 procent gebruikten slechts af en toe cannabis. Pijn, slaap en stemming waren de meest gerapporteerde symptomen waarbij cannabis verbetering bracht. Psychologische effecten en droge mond waren de meest gerapporteerde nevenwerkingen.

 

(Bron: Ware MA, Doyle CR, Woods R, Lynch ME, Clark AJ. Cannabis use for chronic non-cancer pain: results of a prospective survey. Pain 2003;102(1-2):211-216)

 

Cannabis vermindert de dosis opiaten

 

Drie gevallen uit Canada werden voorgesteld in het Journal of Pain and Symptom Management, waarbij aan patiënten die lijden aan chronische pijn (multiple sclerose, HIV-neuropathie, rug- en beenpijn na ongeval) de toediening van opiaten in een belangrijke mate verminderd kon worden door het gebruik van cannabis. De patiënt met HIV-neuropathie kon zijn dagelijkse dosis van 360 mg langwerkende morfine binnen vier maanden tot 180 mg verminderen en zelfs tot nul binnen de negen maanden.

 

(Bron: Lynch ME, and Clark AJ J Pain Symptom Manage. 2003 Jun ;25(6) :496-8)

 

Nabilone niet beter dan codeïne bij pijnbestrijding 

 

Volgens een Australische studie werkt het synthetische THC-derivaat niet beter bij pijnbestrijding dan het lichte opiaat codeïne. Nabilone is beschikbaar in Australië voor de behandeling van misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie tegen kanker.

Dr. Dilip Kapur van het Medisch Centrum Flinders in Adelaide, onderzocht in een dubbelblinde kruisgecontroleerde studie, de werking van nabilone bij 80 patiënten met chronische pijn en beschadigde zenuwen. De helft onder hen kreeg een codeïne-achtige drug en de anderen kregen nabilone. Na zes weken werd de toediening omgekeerd.

Dr. Kapur zei dat geen van beide middelen echt bruikbaar was maar dat codeïne de pijn beter bestreed dan nabilone. Hij zei dat het onderzoek sterke bewijzen aandroeg dat het synthetische cannabisextract niet nuttig was in de bestrijding van hevige pijn. Hoewel het in sommige gevallen wel dienstig kan zijn, zei hij.

 

(Bron: West Australian van 18 oktober 2003)

 

Neuropathische pijn

 

In Frankrijk werd een open onderzoek uitgevoerd met acht patiënten die lijden aan ernstige neuropatische pijn en niet met andere behandelingen geholpen konden worden. Het betrof patiënten met rugletsels, pijnen na een beroerte, en perifere zenuwschade. Zij kregen dagelijks tot 25 mg THC toegediend gedurende vier maanden. De dosis werd elke week verhoogd met 5 mg, te beginnen met 2 keer 2,5 mg. De gemiddelde uiteindelijke dosis was 16,6 mg (tussen 7,5 en 25 mg). Bij zeven patiënten was er geen relevante vermindering van de pijnintensiviteit. Bij één patiënt verminderden de spontane pijnen met 60 procent. Na vier weken was er een tendens van vermindering in het aantal pijnaanvallen van 9,8 dagelijks, voor de behandeling, tot 3,2 dagelijks, maar deze werking verdween na twee maanden.

 

(Bron: Attal N, et al. Eur J Pain 2004;8:173–177)

 

THC en morfine

 

In een ratmodel van ontstekingspijn werd de werking onderzocht van een gecombineerde toediening van THC en morfine, en van THC en cannabidiol (CBD). Een combinatie van THC en morfine versterkte de pijnvermindering en de bijwerkingen in vergelijking met beide drugs afzonderlijk. CBD had geen werking.

 

(Bron: Finn DP, et al. Eur J Neurosci 2004;19(3):678-86)

 

Chronische pijn en cannabis

 

De resultaten werden voorgesteld van individuele onderzoeken bij 34 patiënten met chronische pijn en aanverwante symptomen, die gestandaardiseerde cannabisextracten kregen. Drie extracten (THC-rijk, CBD-rijk, en een 1:1 mix van beide) werden toegediend over een periode van 12 weken. Extracten met THC hadden de beste werking in het verzachten van de symptomen. Ze werden over het algemeen goed verdragen.

 

(Bron: Notcutt W. et al. Anaesthesia 2004 May;59(5):440-52)

 

Gerookte cannabis bij chronische pijn

 

De Cannabisclub van Vancouver Island (Vancouver Island Compassion Club, VICC) meldde dat het gezondheidsministerie van Canada goedkeuring verleend had “voor een onderzoek naar de werking van gerookte cannabis bij chronische pijn”. Het onderzoek wordt financieel gesteund met 50.000 Canadese Dollars uit het Marijuana Policy Project en geleid door Philipe Lucas (VICC), Dr. Shannon Harmersley en Rick Doblin, directeur van de Multidisciplinary Association of Psychedelic Studies. De groep zal 15 deelnemers voorzien van cannabis met verschillende potentie.

 

(Bron: Victoria News van 29 juni 2005)

 

Stress-geïnduceerde pijnstiller

 

Acute stress onderdrukt pijn. Deze stress-geïnduceerde pijnvermindering wordt deels door endogene cannabinoïden (endocannabinoïden) tot stand gebracht. De werking is gebaseerd op gecoördineerde vrijgave van 2-AG (2-arachidonoylglycerol) en anandamide in het periaquaductale deel van de hersenen.

 

(Bron: Hohmann AG, et al. Nature 2005;435(7045):1108-12)

 

IACM – http://www.cannabis-med.org

 

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Translate »