Wietolie

01-cannabis-medicinal-bookwithbottlesMedicinale cannabis is cannabis die patiënten op doktersvoorschrift als medicatie gebruiken. Sommigen spreken daarbij ook wel van mediwiet. Medicinaal gebruik van cannabis bestaat als sinds 5000 jaar en is sindsdien over de hele wereld verbreid.

China en India

De eerste vermelding van medicinale cannabis komt van de Chinese keizer-botanicus Shen-nung. 5000 jaar geleden beval hij cannabis aan als medicijn tegen onder meer malaria, verstopping, reumatische pijnen en diverse vrouwenkwalen. Een andere Chinese plantkundige, Hoa-Glio, omschreef een mengsel van cannabishars en wijn als een effectieve pijnstiller.

Ook in 3000 jaar oude Ayurvedische teksten uit India worden de geestverruimende en therapeutische eigenschappen van cannabis beschreven, bijvoorbeeld bij slapeloosheid, hoofdpijn, koorts, maag- en darmklachten, bevallingen en als algemene pijnstiller.

Oude Testament

Het Oude Testament (Exodus 30: 22–23) beschrijft een recept van een huidolie die grote hoeveelheden kanehbosm (cannabis) bevat. Aanvankelijk was deze olie alleen voor priesters en koningen bestemd. Volgens het Nieuwe Testament werd die later aan alle mensen verstrekt. De ‘wonderbaarlijke’ genezing van mensen met huidaandoeningen is te danken aan de antibacteriële eigenschappen van cannabisolie.

De laatste jaren blijkt uit oude teksten en archeologische vondsten dat diverse volkeren, zoals de Scythen, Egyptenaren, Romeinen en Grieken cannabis voor medische doeleinden toepasten.

Moderne tijd

Voordat aspirine aan het einde van de 19e eeuw werd uitgevonden, was cannabis een van de populairste pijnstillers. Modern medisch en wetenschappelijk onderzoek begon halverwege dezelfde eeuw met dokters als O’Shaughnessy (Engeland) en Moreau de Tours (Frankrijk). Zij gebruikten cannabis om melancholie en migraine te behandelen, en als slaapmiddel, pijnstiller en anti-epilepticum.

In de 20e eeuw ontdekten wetenschappers dat het roken van cannabis intra-oculaire druk vermindert. Hoge intra-oculaire druk veroorzaakt glaucoom en kan leiden tot blindheid. Het gebruik van cannabis kan dat voorkomen. Later medisch gebruik richt zich vooral op het verminderen van ongewenst gewichtsverlies en chronisch verlies van de eetlust onder aidspatiënten en mensen die chemotherapie ondergaan. Cannabis wordt ook gebruikt bij aandoeningen van het skelet en spierstelsel. In recente jaren is onderzoek gedaan naar THC in cannabis en het voorkómen van aderverkalking. Daarnaast is cannabis toegepast bij de behandeling van alcoholisme en heroïneverslaving en ter preventie van migraine.

Wist je dat?

In het Oude en Nieuwe Testament de genezende werking van cannabis wordt beschreven.

Bron: informatiecentrumcannabis.nl

 

Medicinaal gebruik cannabis
Cannabis wordt vanouds gebruikt als medicijn. Vandaag de dag is medicinale cannabis op doktersrecept te krijgen bij de apotheek als middel tegen onder meer (zenuw)pijn, ontstekingen en spasmen.

Er bestaan verschillende soorten medicinale cannabis, en wel onder namen Bedrocan, Bedrobinol, Bediol en Bedica. Deze variëteiten verschillen van elkaar in sterkte en samenstelling. Daardoor zijn werking en toepassing ook verschillend. Er zijn aanwijzingen dat cannabis met een hoog CBD-gehalte (waaronder Bediol) goed werkt tegen pijn en spasmen, bijvoorbeeld bij patiënten met multiple sclerose (MS). Het lijkt ook goed te werken tegen ontstekingsreacties. Cannabis met voornamelijk THC (Bedrocan, Bedica en Bedrobinol) is vooral effectief bij aandoeningen zoals het syndroom van Gilles de la Tourette, therapieresistent glaucoom en bij klachten zoals gewichtsverlies, misselijkheid en braken.

De uitwerking van medicinale cannabis verschilt van persoon tot persoon. Daarom bepaalt de arts in overleg met patiënt:

  • welke variëteit het meest geschikt is,
  • hoeveel hij per keer en per dag nodig heeft,
  • hoe hij de medicinale cannabis gebruikt.

Ook zijn er een aantal klachten die met succes met medicinale cannabis zijn behandeld, maar waarvan de resultaten nog niet ondersteund zijn met een grootschalig wetenschappelijk onderzoek:

Reuma
Migraine
Epilepsie
Glaucoom
Colitis Ulcerosa
Ziekte van Crohn
Alzheimer
Anorexia
Ziekte van Parkinson
Astma
ADHD
Angststoornis
ME (myalgische encefalomyelitis)/chronische vermoeidheid
Slaapstoornis
Eczeem /jeuk
Fibromyalgie
Longkanker
Hersentumor

 

De effecten van de belangrijkste cannabinoïden zijn:

CBC: potentieert THC, werkt rustgevend en pijnstillend;
CBG: sedatief, slaapverwekkend, antimicrobieel en oogboldruk verlagend;
THC: maakt euforisch;
THCV: versterkt en versnelt het effect van THC;
CBD: vertraagt afbraak THC, en werkt als spierverslapper;
CBN: pijnstillend, vermindert hoofdpijn;
CBND: slaapverwekkend.

CannLabs

 

Aandachtspunten bij gebruik medicinale cannabis

  • Cannabis kan bij medicinaal gebruik bijwerkingen hebben. Die hoeven niet per se onprettig te zijn. Zo kan iemand die kanker heeft en cannabis gebruikt om de pijn te bestrijden, meer eetlust krijgen. Iemand met multiple sclerose die cannabis gebruikt tegen spiertrekkingen, kan wat opvrolijken.
  • Bijwerkingen die meestal optreden, zijn: een positieve uitwerking op de stemming, een gevoel van kalmte, rust, tevredenheid, ontspanning en vrolijkheid. Loomheid, honger, beter kleuren zien, beter horen en verlies van gevoel voor tijd en plaats.
  • Bijwerkingen die soms optreden, zijn: een negatieve uitwerking op de stemming, zoals angst, paniek en verwarring. Dit kan optreden bij een te hoge dosis. Rusteloosheid, slapeloosheid en waanvoorstellingen kunnen ook voorkomen.
  • Andere mogelijke bijwerkingen zijn: versnelde hartslag, duizeligheid, hoofdpijn, warm of koud gevoel in handen en voeten, rode branderige ogen, spierverslapping en droge mond. Deze bijwerkingen gaan meestal na enkele uren weer voorbij.
  • Het gebruik van cannabis kan het geheugen tijdelijk verslechteren.

 

Mogelijke bijwerking cannabis

Cannabis kan bij medicinaal gebruik bijwerkingen hebben. Die hoeven niet per se onprettig te zijn. Zo kan iemand die kanker heeft en cannabis gebruikt om de pijn te bestrijden, meer eetlust krijgen. Iemand met multiple sclerose die cannabis gebruikt tegen spiertrekkingen, kan wat opvrolijken.

Bijwerkingen die meestal optreden, zijn: een positieve uitwerking op de stemming, een gevoel van kalmte, rust, tevredenheid, ontspanning en vrolijkheid. Loomheid, honger, beter kleuren zien, beter horen en verlies van gevoel voor tijd en plaats.

Bijwerkingen die soms optreden, zijn: een negatieve uitwerking op de stemming, zoals angst, paniek en verwarring. Dit kan optreden bij een te hoge dosis. Rusteloosheid, slapeloosheid en waanvoorstellingen kunnen ook voorkomen.

Andere mogelijke bijwerkingen zijn: versnelde hartslag, duizeligheid, hoofdpijn, warm of koud gevoel in handen en voeten, rode branderige ogen, spierverslapping en droge mond. Deze bijwerkingen gaan meestal na enkele uren weer voorbij.

Het gebruik van cannabis kan het geheugen tijdelijk verslechteren.

Translate »