Marihuana, empathie en ernstige vormen van autisme; deel I

 Autisme  Reacties uitgeschakeld voor Marihuana, empathie en ernstige vormen van autisme; deel I
jul 052014
 

philosopher-Simon-Blackburn

“Je kunt mensen alleen begrijpen als je hen in je binnenste voelt.”

John Steinbeck, schrijver, 1902-1968

Empathie en de simulatietheorie

Het is altijd fascinerend te zien op hoeveel manieren een high van marihuana het empathisch vermogen versterkt. Mijn belangstelling voor dit effect van marihuana werd gewekt toen ik het zo’n vijftien jaar geleden zelf ervoer. Ik vond het opwindend omdat ik al lang een filosofische belangstelling voor empathie had en mijn onderzoek zich daarop richtte.

In de moderne filosofie van de geest wierpen filosofen als mijn leraar Simon Blackburn aan het einde van de jaren ’80 van de vorige eeuw een frisse blik op theorieën over menselijk begrip en empathie. Zij pleitten voor een theorie die later bekend zou worden als de “simulatietheorie van menselijk begrip”. Daarvóór meenden cognitieve wetenschappers en filosofen dat wij anderen begrepen vanuit een aangeleerde “volkspsychologie”, een quasi-theoretische psychologische kennis, op grond waarvan we generalisaties kunnen maken en verklaren hoe mensen zich voelen en gedragen. Dit standpunt werd de “theorietheorie” genoemd, omdat het ervan uitgaat dat iedereen – meestal onbewust – een zekere psychologische theorie gebruikt om anderen te begrijpen.

De simulatietheorie komt er in het kort op neer dat we om anderen te begrijpen, gebruikmaken van een bepaald cognitief vermogen om “je in anderen in te leven”. Met andere woorden, in plaats van een psychologische theorie op anderen toe te passen, begrijpen wij hen door ons in hen in te leven en door hun ogen naar de wereld te kijken. In een poging dit empirisch te bevestigen hebben voorstanders van de simulatietheorie aangevoerd dat veel autisten (vooral hoog functionerende autisten) theoretisch-psychologische concepten en generalisaties kunnen begrijpen, maar dat  hun vermogen zich in anderen in te leven tekortschiet, wat hun problemen met hun empathisch vermogen zou verklaren. Gevallen van autismespectrumstoornis (ASS) blijven filosofen, psychologen en cognitieve en neurowetenschappers boeien in hun zoektocht naar theorieën over menselijk begrip en empathie.

Marihuana en de versterking van het empathisch vermogen
Tijdens het onderzoek voor mijn eerste marihuanastudie voor “High. Insights on Marihuana”[1] ben ik verbluffende verslagen van gebruikers tegengekomen over hoe hun empathisch vermogen werd versterkt tijdens een high. Een drukbezette vader beschreef hoe hij eens high werd voordat hij met zijn zoon ging spelen en toen pas voor het eerst begreep hoe eenzaam het kind zich voelde en hoe het ernaar verlangde dat zijn vader aandacht en tijd voor hem had. Een echtgenoot beschreef in een brief aan zijn vrouw hoe hij dankzij marihuana haar seksuele behoeften beter begreep. Een psychotherapeut vertelde dat hij altijd nuchter was als hij met zijn patiënten sprak, maar dat hij eens net toen hij high was een noodoproep van een patiënt kreeg. Zijn patiënte was tijdens het gesprek zo onder de indruk van zijn inlevingsvermogen dat zij later erop stond om voor dat uur te betalen. Deze en andere verhalen zetten mij aan het denken over mogelijke verklaringen voor de versterking van ons fundamentele vermogen om anderen te simuleren en begrijpen tijdens een high.[2]   Lees meer…

Wiet tegen Parkinson

 Parkinson  Reacties uitgeschakeld voor Wiet tegen Parkinson
mei 302014
 

wietolie.euOpzienbarend wetenschappelijk onderzoek in Israël: de voornaamste symptomen van de ziekte van Parkinson worden onderdrukt wanneer patiënten cannabis inhaleren. Bovendien is er ook een positief effect op pijnbestrijding en een verbeterde slaapfunctie!

Het gaat in dit onderzoek om het inhaleren van zogeheten whole-plant cannabis, dus de geoogste (hoofd)toppen. De ziekte van Parkinson is een progressieve disfunctie van het centrale zenuwstelsel (in een aantal gevallen door erfelijke oorzaak), die resulteert in beven/trillen, langzamer bewegen en stramheid van de spieren. In Nederland lijden ongeveer 50.000 mensen aan de ziekte en dat worden er met de vergrijzing alleen maar meer in de toekomst. De kans dat iemand van 70 jaar of ouder erdoor getroffen wordt bedraagt 1 op 50. Er bestaat geen medicijn tegen, dus is symptoombestrijding vooralsnog de enige manier om het lijden van de patiënten te verlichten.

Lees meer…

okt 312013
 

wietolie.eu - Medicinaal Cannabis - CannaCareMarihuana (inleiding)  

Drugs kunnen recreatief zijn of medicamenteus. Van marihuana wordt door een gestaag groeiende groep van medici en patiëntenverenigingen beweerd dat het beide is. Al vanaf het begin van de 70 er jaren is er een groep van medisch pleit bezorgers in de V.S. en Europa voor het medisch gebruik van marihuana voor de bestrijding van misselijkheid bij chemotherapieen bestraling (bij kanker en aids), voor de behandeling van glaucoom (marihuana verlaagt de oogboldruk), als middel tegen spasticiteit (bij m.s.) en bij chronische pijn (marihuana bestrijdt niet de pijn, maar kan onder steunend werken bij andere pijnbestrijders). De medicinale werking van marihuana was eigenlijk al duizenden jaren bekend, en werd al in 2737 v.Cristus op een lijst van geneesmiddelen beschreven door de Chinese keizer Shen-Nung. In het begin van deze eeuw toen de farmacologische industrie op kwam was er voor een geneeskrachtig kruid geen plaats meer. Marihuana was niet te injecteren, en men wilde het geneeskrachtig kruid ook niet registreren of patenteren, (om de eenvoudige reden dat er weinig op te verdienen viel). Onder politieke druk werd het kruid tussen de gevaarlijkste stoffen in de Opiumwet geplaatst zodat onderzoek, bezit, of gebruik strafbaar werd. Toen het recreatieve gebruik van marihuana in de jaren 60 in de mode raakte kwam ook de medicinale werking weer onder de aandacht. soms bij toeval,zoals bij glaucoom, maar vaak door patiënten die zelf marihuana recreatief gebruikten, en zo achter de medicinale werking kwamen en hun behandelend arts hiervan op te hoogte brachten. Ook de geestverruimende werking van marihuana was voor wetenschappers een bron van onderzoek waarbij ook veel medicinale eigenschappen van marihuana werden ontdekt. Toch wordt de herintreding van marihuana binnen de gezondheidszorg nog altijd bedreigd door het recreatieve gebruik er van. Voor- en tegenstanders van het softdrug gebruik zien de medicinale werking ervan als een speerpunt van hun strijd tegen of voor het gebruik, zodat wetenschappers en artsen bang zijn om te worden gezien als voor- of tegenstander van het recreatieve gebruik van marihuana. Duidelijk moet zijn dat legalisatie van marihuana als drug, of voorschrijfbaarheid van een medicijn 2 totaal verschillende zaken zijn.    

Continue reading »