okt 312013
 

wietolie.eu - Medicinaal Cannabis - CannaCareMarihuana (inleiding)  

Drugs kunnen recreatief zijn of medicamenteus. Van marihuana wordt door een gestaag groeiende groep van medici en patiëntenverenigingen beweerd dat het beide is. Al vanaf het begin van de 70 er jaren is er een groep van medisch pleit bezorgers in de V.S. en Europa voor het medisch gebruik van marihuana voor de bestrijding van misselijkheid bij chemotherapieen bestraling (bij kanker en aids), voor de behandeling van glaucoom (marihuana verlaagt de oogboldruk), als middel tegen spasticiteit (bij m.s.) en bij chronische pijn (marihuana bestrijdt niet de pijn, maar kan onder steunend werken bij andere pijnbestrijders). De medicinale werking van marihuana was eigenlijk al duizenden jaren bekend, en werd al in 2737 v.Cristus op een lijst van geneesmiddelen beschreven door de Chinese keizer Shen-Nung. In het begin van deze eeuw toen de farmacologische industrie op kwam was er voor een geneeskrachtig kruid geen plaats meer. Marihuana was niet te injecteren, en men wilde het geneeskrachtig kruid ook niet registreren of patenteren, (om de eenvoudige reden dat er weinig op te verdienen viel). Onder politieke druk werd het kruid tussen de gevaarlijkste stoffen in de Opiumwet geplaatst zodat onderzoek, bezit, of gebruik strafbaar werd. Toen het recreatieve gebruik van marihuana in de jaren 60 in de mode raakte kwam ook de medicinale werking weer onder de aandacht. soms bij toeval,zoals bij glaucoom, maar vaak door patiënten die zelf marihuana recreatief gebruikten, en zo achter de medicinale werking kwamen en hun behandelend arts hiervan op te hoogte brachten. Ook de geestverruimende werking van marihuana was voor wetenschappers een bron van onderzoek waarbij ook veel medicinale eigenschappen van marihuana werden ontdekt. Toch wordt de herintreding van marihuana binnen de gezondheidszorg nog altijd bedreigd door het recreatieve gebruik er van. Voor- en tegenstanders van het softdrug gebruik zien de medicinale werking ervan als een speerpunt van hun strijd tegen of voor het gebruik, zodat wetenschappers en artsen bang zijn om te worden gezien als voor- of tegenstander van het recreatieve gebruik van marihuana. Duidelijk moet zijn dat legalisatie van marihuana als drug, of voorschrijfbaarheid van een medicijn 2 totaal verschillende zaken zijn.    

Continue reading »