Marihuana, empathie en ernstige vormen van autisme; deel I

 Autisme  Reacties uitgeschakeld voor Marihuana, empathie en ernstige vormen van autisme; deel I
jul 052014
 

philosopher-Simon-Blackburn

“Je kunt mensen alleen begrijpen als je hen in je binnenste voelt.”

John Steinbeck, schrijver, 1902-1968

Empathie en de simulatietheorie

Het is altijd fascinerend te zien op hoeveel manieren een high van marihuana het empathisch vermogen versterkt. Mijn belangstelling voor dit effect van marihuana werd gewekt toen ik het zo’n vijftien jaar geleden zelf ervoer. Ik vond het opwindend omdat ik al lang een filosofische belangstelling voor empathie had en mijn onderzoek zich daarop richtte.

In de moderne filosofie van de geest wierpen filosofen als mijn leraar Simon Blackburn aan het einde van de jaren ’80 van de vorige eeuw een frisse blik op theorieën over menselijk begrip en empathie. Zij pleitten voor een theorie die later bekend zou worden als de “simulatietheorie van menselijk begrip”. Daarvóór meenden cognitieve wetenschappers en filosofen dat wij anderen begrepen vanuit een aangeleerde “volkspsychologie”, een quasi-theoretische psychologische kennis, op grond waarvan we generalisaties kunnen maken en verklaren hoe mensen zich voelen en gedragen. Dit standpunt werd de “theorietheorie” genoemd, omdat het ervan uitgaat dat iedereen – meestal onbewust – een zekere psychologische theorie gebruikt om anderen te begrijpen.

De simulatietheorie komt er in het kort op neer dat we om anderen te begrijpen, gebruikmaken van een bepaald cognitief vermogen om “je in anderen in te leven”. Met andere woorden, in plaats van een psychologische theorie op anderen toe te passen, begrijpen wij hen door ons in hen in te leven en door hun ogen naar de wereld te kijken. In een poging dit empirisch te bevestigen hebben voorstanders van de simulatietheorie aangevoerd dat veel autisten (vooral hoog functionerende autisten) theoretisch-psychologische concepten en generalisaties kunnen begrijpen, maar dat  hun vermogen zich in anderen in te leven tekortschiet, wat hun problemen met hun empathisch vermogen zou verklaren. Gevallen van autismespectrumstoornis (ASS) blijven filosofen, psychologen en cognitieve en neurowetenschappers boeien in hun zoektocht naar theorieën over menselijk begrip en empathie.

Marihuana en de versterking van het empathisch vermogen
Tijdens het onderzoek voor mijn eerste marihuanastudie voor “High. Insights on Marihuana”[1] ben ik verbluffende verslagen van gebruikers tegengekomen over hoe hun empathisch vermogen werd versterkt tijdens een high. Een drukbezette vader beschreef hoe hij eens high werd voordat hij met zijn zoon ging spelen en toen pas voor het eerst begreep hoe eenzaam het kind zich voelde en hoe het ernaar verlangde dat zijn vader aandacht en tijd voor hem had. Een echtgenoot beschreef in een brief aan zijn vrouw hoe hij dankzij marihuana haar seksuele behoeften beter begreep. Een psychotherapeut vertelde dat hij altijd nuchter was als hij met zijn patiënten sprak, maar dat hij eens net toen hij high was een noodoproep van een patiënt kreeg. Zijn patiënte was tijdens het gesprek zo onder de indruk van zijn inlevingsvermogen dat zij later erop stond om voor dat uur te betalen. Deze en andere verhalen zetten mij aan het denken over mogelijke verklaringen voor de versterking van ons fundamentele vermogen om anderen te simuleren en begrijpen tijdens een high.[2]   Lees meer…

Study: Cannabis May Cure Addiction To Hard Drugs

 Harddrugs  Reacties uitgeschakeld voor Study: Cannabis May Cure Addiction To Hard Drugs
jul 052014
 

verslavingenA new study suggests that cannabinoids may play a crucial role in helping with stimulant addiction.

“A growing number of studies support a critical role of the ECBS and its modulation by synthetic or natural cannabinoids in various neurobiological and behavioral aspects of stimulants addiction. Thus, cannabinoids modulate brain reward systems closely involved in stimulants addiction, and provide further evidence that the cannabinoid system could be explored as a potential drug discovery target for treating addiction across different classes of stimulants.” – US Natural Library of Medicine National Institutes of Health [1]

In a study published by the ‘National Institute of Health,’ researchers discovered cannabinoids affect the brain’s reward system, which includes the components of an individual’s brain responsible for determining their behavior displayed and the amount of pleasure they feel in response to a substance, in a manner similar to that of stimulants. Evidence suggests that the endocannabinoid system (ECBS) produces neurological processes similar to ones present in the brains of individuals suffering from stimulant addictions. Researchers at ‘The Psychiatry Research Unit at Centre Hospitalier de Montreal’ in Canada claim this discovery opens the door for further exploration regarding the possibility of the cannabinoid system as a “potential drug discovery target for treating addiction across different classes of stimulants [1].”   Lees meer…

Can Medical Cannabis Stop The ADHD Epidemic?

 ADHD  Reacties uitgeschakeld voor Can Medical Cannabis Stop The ADHD Epidemic?
jul 052014
 

marijuanaADHD seems to be a touchy subject among many doctors, as it remains one of the most controversial yet most common diagnoses in today’s society. It’s interesting to note that, although ADHD is believed to affect 5% of the adult population, it is most often diagnosed in school-age children, leading many to question whether ADHD is an actual disorder or merely a convenient way of dealing with more troublesome kids.

While the days of Ritalin are long over, – there’s a new designer drug called Vyvanse – medical opinions continue to be divided on this disorder. Although most doctors agree that ADHD is a real condition, the alarming rise in diagnoses over the years leads experts to suggest that the definition of this disorder is being too loosely applied in practice.

According to a recent story in the New York Times (1), nearly one in five high school boys and 11 percent of school-age children across the United States have been officially diagnosed with ADHD. That’s a 16 percent increase since 2007 and a 41 percent rise over the past decade.

Stimulants vs. Cocaine: What’s The Difference?

Along with the debate on how to identify children who suffer from this disorder, many parents are wary of the long-term effects of stimulant medications.

ADHD is most commonly treated with amphetamine-derived formulations, which are nearly identical in molecular structure to the street drugs known as cocaine and meth. Maybe “almost” isn’t entirely accurate, since pure methamphetamine is actually approved by the FDA for the treatment of ADHD – they just prefer to call it Desoxyn.

And while studies (2) have found that the brain can adapt to these medications – thereby requiring patients to regularly increase their dosages – there seems to be very little alternative as far as ADHD treatments go. But as is the case for many disorders, both patients and doctors alike seem to be overlooking a world-renowned plant that is currently approved for medical use in 18 states and the District of Columbia.

How Marijuana Can Help

Using marijuana to treat ADHD might seem counterintuitive, as marijuana is known to decrease its user’s attention span and overall motivation to get things done – a phenomenon admiringly known as “couch lock.” Even still, there is a significant amount of anecdotal evidence that marijuana can be useful in the treatment of this disorder, along with support from a growing body of medical marijuana research.

Before getting into how marijuana can help with ADHD, it’s important to understand just what symptoms embody this vague and often subjective disorder. Interestingly, ADHD seems to affect children in a very different way than adults. For instance, children with ADHD seem to exhibit hyperactivity, disruptive behavior, social problems and, ultimately, problems in their academic endeavors. On the other hand, adults seem to be more strongly affected by the mood-related symptoms of ADHD, which include anxiety, depression and OCD. Furthermore, the hyperactivity that is all-too-common in children seems to be almost completely reversed in adult sufferers, who seem to struggle more with an overall lack of motivation. Finally, both adults and children seem to have a higher incidence of sleep disorders, including insomnia, sleep apnea and restless leg syndrome.

Considering all of this, the symptom profile of ADHD certainly seems to support the use of medical marijuana. For instance, marijuana is known to have a calming effect on its user, which could reduce the hyperactivity exhibited by ADHD children as well as the anxiety experienced by adult sufferers. Furthermore, studies have found marijuana to be an effective treatment for depression (3), OCD (4) and a variety of sleep disorders, including insomnia (5) and sleep apnea (6).

Scientific research on the endocannabinoid system – the body’s natural cannabinoid system – provides even more support for the use of medical marijuana as a treatment of ADHD. In fact, studies (7) have found that patients with ADHD have higher levels of the endocannabinoid known as anandamide. Although anandamide is naturally produced by the human body, it has remarkably similar effects as the THC found in marijuana, as both of these cannabinoids seem to bind to the same cannabinoid receptors. Anandamide is known to be released on demand by the body in response to a variety of stress factors, suggesting that the body may activate the endocannabinoid system as a protective response to the onset of ADHD-related symptoms.

Finally, studies have identified a link (8) between activity of the endocannabinoid system and the release of dopamine. A lack of dopamine is believed to be one of the primary underlying factors in ADHD. This is the primary reason why stimulants are such an effective and commonly prescribed treatment, as stimulants mainly act to increase dopamine levels.

What Doctors Are Saying

It’s quite obvious that the majority of the medical community remains opposed to the use of medical marijuana for the treatment of ADHD, among many others. On the other hand, perspectives on marijuana are rapidly changing and doctors are beginning to voice their support for this alternative medicine.

One of these doctors is the late Dr. Claudia Jensen, who sadly passed away in 2007 after a battle with breast cancer. However, she leaves us with a convincing testimony of the effectiveness of medical marijuana in treating ADHD, based on her clinical experiences as a pediatrician and her passionate work as an instructor at the University of Southern California.

In an interview with MSNBC, Dr. Jensen concisely summarized why marijuana may be a safe and effective alternative to traditional stimulants.

“They don’t have to get stoned – it’s dose-related. But they do get the benefit of being able to focus, pay attention, not be impulsive, not be angry, be peaceful and relaxed and pay attention in school, which helps them get better grades.” – Dr. Claudia Jensen

Indeed, it seems like only a matter of time until the medical community as a whole will come to recognize the tremendous benefits of prescribing medical marijuana for patients with ADHD. Until then, we can only rely on the testimony of brave spokespeople such as Dr. Jensen to guide us in this field of alternative medicine.

About the Author

Kent Mao runs the excellent website TruthOnPot.com, an online resource for medical marijuana facts, information and research. TruthOnPot.com actively engages in the online discussion of marijuana research and policy. You can learn more by visiting www.truthonpot.com

 

Cannabis en fibromyalgie

 Fibromyalgie  Reacties uitgeschakeld voor Cannabis en fibromyalgie
mei 302014
 

Cannabis en fibromyalgieWat is fibromyalgie?

Fibromyalgie is een van die aandoeningen met een onbekende oorzaak, maar met een zeer functiebeperkend syndroom. Juist omdat de etiopathogenie (oorzaken) niet gekend is en er een gebrek is aan doeltreffende, gerichte behandelingen, heeft het lang geduurd alvorens de geneeskunde dit als ziekte heeft erkend. Er werd onlangs een ‘naturalistische’ studie (observatiestudie) gepubliceerd die in Barcelona werd uitgevoerd. Daarin werden de voordelen van zelfmedicatie met cannabis geëvalueerd bij een groep vrouwen die aan die ziekte lijden. Het betreft een van die zeldzame wetenschappelijke studies waarvan de bevindingen een rechtstreeks klinisch nut kunnen hebben, voor zowel patiënten als artsen.

Men vermoedt dat fibromyalgie een aandoening van neuropathische oorsprong is. Dit wil zeggen dat ze wordt veroorzaakt door een verandering in het zenuwstelsel.

Behandeling met cannabis

Wat is fibromyalgie2Hoewel er verschillende theorieën bestaan die de oorzaken proberen af te bakenen, wordt op heden enkel het vermoeden uitgesproken dat het om een ziekte van organische oorsprong met fysisch erkende oorzaken zou gaan. Er bestaan momenteel echter geen klinische merktekens waarop een diagnostiek kan worden gestoeld, waardoor die enkel gebaseerd is op de klinische symptomen die door patiënten worden gemeld. Die theorieën gaan van een ontregeling van de neurotransmitterstelsels (voornamelijk dopamine en serotonine) tot een verstoorde werking in de fysiologische mechanismen van de stressregeling (wat in het medisch jargon kan worden geassocieerd met de hypothalamus – hypofyse – adrenaline). In andere theorieën worden de symptomen verklaard door een verandering in het immuunsysteem. Hoe het ook zij, de behandeling met cannabis lijkt bij elk van die theorieën te passen. Men weet bijvoorbeeld dat het endocannabinoïde systeem een rol speelt bij fysiologische functies zoals de regeling van de dopamine- en serotoninesystemen en bij de regeling van de fysiologische reactie op stress. Bovendien is het immuunsysteem rijk aan CB2-receptoren, waardoor het sterk beïnvloedbaar is door cannabinoïden, zowel endogeen als exogeen van aard. Het voornaamste symptoom van fibromyalgie is in feite een zeer lage pijndrempel. Het subjectieve pijngevoel wordt onder meer door de drie bovengenoemde fysiologische processen geregeld. Ongeacht de oorzaken ervan, zouden we er dus logischerwijze van kunnen uitgaan dat de behandeling van fibromyalgie met cannabinoïden een therapeutische optie is die moet worden overwogen. Temeer daar overige aandoeningen die eveneens neuropathische pijn opleveren en door veranderingen in het immuunsysteem worden verklaard, zoals multiple sclerose, eveneens met cannabinoïden worden behandeld (Sativex, het eerste verhandelde medicijn op basis van cannabisextracten, werd onlangs in Spanje goedgekeurd, in het bijzonder voor de behandeling van multiple sclerose). Het is een feit dat voor een waaier van functionele klinische syndromen tot op heden nog geen duidelijke medische verklaring werd gevonden. Voorbeelden hiervan zijn migraine en het prikkelbare darmsyndroom, maar ook fibromyalgie. Hierbij is een behandeling met cannabis doeltreffend gebleken bij bepaalde patiënten. De onderzoeker Ethan Russo heeft hiervoor als verklaring aangevoerd dat de gezamenlijke oorzaak van die aandoeningen verband houdt met een ontregeling van het endocannabinoïdesysteem (http://es.scribd.com/doc/43672268/Clinical-Endocannabinoid-Deficiency-CECD-Russo), wat momenteel echter niet meer is dan een nieuwe mogelijke verklaring voor die klinische symptomen, gebaseerd op het feit dat ze in zekere zin doeltreffend kunnen worden behandeld met cannabis. Op dit punt lijkt dit de meest plausibele veronderstelling. Boven op de pijn, die zoals hierboven werd gezegd het voornaamste symptoom is, zijn andere typische symptomen van fibromyalgie chronische vermoeidheid, ochtendstijfheid, constante vermoeidheid en emotionele problemen.

Lees meer …

Cannabis PTSD Treatment

 PTSS  Reacties uitgeschakeld voor Cannabis PTSD Treatment
mei 302014
 

PTSD-word-cloud

You would likely be willing to try anything to relieve your discomfort if you lived in a constant state of debilitating fear and anxiety – especially when you were safe.  People fighting the ravages of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) will often tell you that the medication they are taking for PTSD treatment, does not work or does not provide an adequate amount of relief – but medical marijuana does.

What is PTSD?

According to the National Institute of Mental Health approximately 7.7 million Americans suffer from Post Traumatic Stress Disorder which is the feeling of being stressed or in danger when one is no longer in danger. PTSD is most widely associated with war veterans but can include anyone who has suffered a significant trauma such as rape, abuse, surviving a natural disaster, being in a terrifying accident, torture or kidnapping.  PTSD occurs in people of all ages and walks of life.  For the sake of this post, we refer to PTSD as it relates to adults.

Lees meer…

Posttraumatische stress-stoornis

 PTSS  Reacties uitgeschakeld voor Posttraumatische stress-stoornis
mei 302014
 

Veterans Use Medical Marijuana to Treat Symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)

veterans1Veterans for Medical Cannabis Access (VMCA), is a Virginia-based non-profit service organization designed to assist veterans who wish to be able to use marijuana for medical purposes. They work towards safe access for veterans to medical marijuana without the fear of reprisal. Mike Krawitz, executive director of VCMA launched the “Allow United States Disabled Military Veterans Access to Medical Marijuana To Treat Their PTSD” petition last year. He said that he was concerned about military veterans risking losing their Veterans Affairs Department medical coverage if they are found to smoke pot or even discuss it with their doctors.

The petition was on the White House website, and was signed by 8,258 people. The White House usually requires 25,000 signatures before it will respond to such petitions, so it was struck down. They claimed that marijuana is not considered a “benign drug,” and it doesn’t meet safe or effective medicine standards.

Lees meer…

Marijuana Can Help Prevent Suicide, Study Suggests

 Zelfmoord  Reacties uitgeschakeld voor Marijuana Can Help Prevent Suicide, Study Suggests
mei 302014
 

wietolie.euMarijuana does many magical things, not the least of which is make dubstep listenable. In Los Angeles, we use it pretty much legally for back pain, nausea and hot tubbing.

But a new study from Germany says that, in U.S. states like California where marijuana has become medically legit, rates of suicide have gone down.

The researchers note that suicide is often triggered by “stressful life events.” And you know what can take away the pain?

No. Not Enrique Iglesias. Stress! Or rather, chronic. Depending.

The academics note that “California includes anxiety as a qualifying condition” to obtain medical pot, “while Delaware and New Mexico both allow the use of medical marijuana for post traumatic stress disorder … ”

The Institute for the Study of Labor (IZA) in Bonn, with the help of American researchers such as Daniel I. Rees of the University of Colorado’s Department of Economics, recently published their findings in a paper called High on Life? Medical Marijuana Laws and Suicide (PDF):

Our results suggest that the passage of a medical marijuana law is associated with an almost 5 percent reduction in the total suicide rate, an 11 percent reduction in the suicide rate of 20- through 29-year-old males, and a 9 percent reduction in the suicide rate of 30- through 39-year-old males.

 

The study takes some wild guesses, and one of them is that maybe medical marijuana users are cutting out the alcohol, which can be depressive:

The strong association between alcohol consumption and suicide related outcomes found by previous researchers (Markowitz et al. 2003; Carpenter 2004; 

Sullivan et al. 2004; Rodriguez Andres 2005; Carpenter and Dobkin 2009) raises the

possibility that medical marijuana laws reduce the risk of suicide by decreasing alcohol

consumption.

 

The academics cite research on animals where there was “a potent anti-depressant effect” when they were injected with low doses of synthetic cannabinoid.

Of course this flies in the face of tons of research — not to mention what Dr. Drew Pinsky has said several times — that cannabis and depression go together like milk and cookies.

And, it seems clear to us, the only solid argument to be made here is there might be a correlation between medical marijuana states and lower rates of suicides.

Hmm. National suicide rates have been decreasing across the board.

Researchers say they focused mostly on young men because most medical marijuana patients in states like Arizona, Colorado and Montana are males, and roughly half are under 40. Data on women, apparently, was weak. (Women are four times less likely to commit successful suicide in general).

The German study’s rosy conclusion:

… The legalization of medical marijuana leads to an improvement in the psychological well being of young adult males, an improvement that is reflected in fewer suicides.

 

Believe that. Or not.

Paarden & (medicinaal) Cannabis

 Dieren medicatie  Reacties uitgeschakeld voor Paarden & (medicinaal) Cannabis
mei 302014
 

cannabis-bottleDid you know that cannabis was once used to treat equine ailments? HN’s resident Colorado girl Shara Rutberg investigates.

From Shara:

On my way to the barn, I pass The Farm, one of the many pot shops, er, medical dispensaries here in Boulder, Colorado, where we voted to legalize recreational pot and where an advocacy group literally handed out joints on a popular pedestrian mall a few weeks back. Down in Denver, there are more pot shops than Starbucks. And many have names like The Farm, and The Dandelion, that sound alluring to equines.

Might this just be the ideal thing to take the edge off my brave steed, who has done airs above the ground in response to jump decorations200 yards away across the cross country course? Would a handful of Mary Jane in the alfalfa make the pony peaceful with pumpkins (dear god!) on the jumps? Would it garner points for relaxation at the canter? Could I clip the beast without a vet if he nibbles a few kind cookies before I warm up the Wahls?

People have been using cannabis to help horses for ages. The ancient Greeks used it for colic and wound care. The U.S. government supplied cannabis as part of the standard first aid kit to cavalry troopers who also did vet duty in the field. A cavalry manual recommends it for “spasmodic colic and other intestinal troubles.”

Lees meer…

 Posted by at 12:52

Wiet tegen Parkinson

 Parkinson  Reacties uitgeschakeld voor Wiet tegen Parkinson
mei 302014
 

wietolie.euOpzienbarend wetenschappelijk onderzoek in Israël: de voornaamste symptomen van de ziekte van Parkinson worden onderdrukt wanneer patiënten cannabis inhaleren. Bovendien is er ook een positief effect op pijnbestrijding en een verbeterde slaapfunctie!

Het gaat in dit onderzoek om het inhaleren van zogeheten whole-plant cannabis, dus de geoogste (hoofd)toppen. De ziekte van Parkinson is een progressieve disfunctie van het centrale zenuwstelsel (in een aantal gevallen door erfelijke oorzaak), die resulteert in beven/trillen, langzamer bewegen en stramheid van de spieren. In Nederland lijden ongeveer 50.000 mensen aan de ziekte en dat worden er met de vergrijzing alleen maar meer in de toekomst. De kans dat iemand van 70 jaar of ouder erdoor getroffen wordt bedraagt 1 op 50. Er bestaat geen medicijn tegen, dus is symptoombestrijding vooralsnog de enige manier om het lijden van de patiënten te verlichten.

Lees meer…

Dad Gives Toddler Battling Brain Cancer Medical Marijuana

 Hersen tumor  Reacties uitgeschakeld voor Dad Gives Toddler Battling Brain Cancer Medical Marijuana
mei 292014
 

To call what the Hyde family has been through a “parent’s worst nightmare” sounds like a horrible cliche. But, it’s hard to imagine what else you could call it. Their two-year old son Cash was diagnosed last year with a stage 4 brain tumor; he nearly died more times than they can count. He was miserable from the chemotherapy coursing through his body. Until his dad made a controversial decision to give cannabis to his young son. KXLY 4’s Melissa Luck reports.

Epilepsie

 Epilepsie  Reacties uitgeschakeld voor Epilepsie
mei 292014
 

The incredible stories of two pediatric cannabis patients which will revolutionize the way that the world views the cannabis plant.

The Top 4 Medical Studies That Prove Cannabis Can Cure Brain Cancer

 Hersen tumor  Reacties uitgeschakeld voor The Top 4 Medical Studies That Prove Cannabis Can Cure Brain Cancer
mei 292014
 

braincancerFor years, an unnecessary label has been attached to this plant, and the fact that it is classified as an illegal drug for no reason is obscure.  Furthermore, the studies that prove cannabis can cure brain cancer are done so by safe cannabinoid delivery with zero psychoactive effects.

It’s becoming more clear that multiple substances labelled as “drugs” by the government as harmful  are most likely illegal due to the fact that they threaten multiple corporate interests. Prescription drugs alone kill over 100, 000 people every year. Our governments and the corporations that run them don’t have the best interests of the human race at hand. It seems that we should be more concerned about the drugs that are legal, as much as we are concerned about the ones that are not. Instead of constantly relying on them for information (corporations and governments), it’s up to us to do our own research and find out the truth for ourselves.

Cannabis has been proven to be effective for a wide range of ailments, this article will focus mainly on brain cancer. Cannabinoids refer to any group of related compounds that include Cannabinol and the active constituents of Cannabis. They activate Cannabinoid receptors in the body. The body itself produces compounds called endocannabinoids and they play a key role in many processes throughout the body that help to create a healthy environment. They also play an important role in immune system generation and re-generation.

Cannabinoids have been proven to reduce cancer cells as they have a great impact on the rebuilding of the immune system. While not every strain of cannabis has the same effect, more and more patients are seeing success in cancer reduction in a short period of time by using cannabis. I’ve provided one of many examples of this at the bottom of the article.

Lees meer …

Marijuana Compound Treats Schizophrenia with Few Side Effects: Clinical Trial

 Schizofrenie  Reacties uitgeschakeld voor Marijuana Compound Treats Schizophrenia with Few Side Effects: Clinical Trial
mei 292014
 

o-HEMP-PLANT-OIL-facebook.jpgA compound found in marijuana can treat schizophrenia as effectively as antipsychotic medications, with far fewer side effects, according to a preliminary clinical trial.

Researchers led by Markus Leweke of the University of Cologne in Germany studied 39 people with schizophrenia who were hospitalized for a psychotic episode. Nineteen patients were treated with amisulpride, an antipsychotic medication that is not approved in the U.S., but is comparable to other medications that are.

The rest of the patients were given cannabidiol (CBD), a substance found in marijuana that is thought to be responsible for some of its mellowing or anxiety-reducing effects. Unlike the main ingredient in marijuana, THC, which can produce psychotic reactions and may worsen schizophrenia, CBD has antipsychotic effects, according to previous research in both animals and humans.

Neither the patients nor the scientists knew who was getting which drug. At the end of the four-week trial, both groups showed significant clinical improvement in their schizophrenic symptoms, and there was no difference between those getting CBD or amisulpride.

Lees meer …

Woman Shrinks Inoperable Mass and Heals Her Thyroid Disease With Cannabis Oil

 Hyperthyreoïdie  Reacties uitgeschakeld voor Woman Shrinks Inoperable Mass and Heals Her Thyroid Disease With Cannabis Oil
mei 292014
 

cannabis_thyroid_lindsay_nIn 2011, Lindsay Bunn Rogers was diagnosed with hyperthyroidism and was immediately placed on medication to control her symptoms. She became more ill and eventually her entire thyroid was covered with palpable masses. Despite her doctor’s position that “nothing natural” would ever heal her, Lindsay found not only relief but a dramatic healing potential in cannabis oil. This is her story.

Lees/kijk meer…

Hennep can DNA repareren!

 DNA reparatie  Reacties uitgeschakeld voor Hennep can DNA repareren!
mei 292014
 

Hennep - wietolie.euby Becca Wolford,Contributing Writer

Did you know that DNA can be damaged…and repaired?

DNA (deoxyribonucleic acid) is the hereditary material found in humans, animals, and organisms. DNA is in every cell in our bodies. Each cell’s nucleus has DNA, which is rolled into structures that are our chromosomes (23 pairs).

Most genes contain the information needed to make functional molecules called proteins. (A few genes produce other molecules that help the cell assemble proteins.) The journey from gene to protein is complex and tightly controlled within each cell. It consists of two major steps: transcription and translation. Together, transcription and translation are known as gene expression.

During the process of transcription, the information stored in a gene’s DNA is transferred to a similar molecule called RNA (ribonucleic acid) in the cell nucleus. Both RNA and DNA are made up of a chain of nucleotide bases, but they have slightly different chemical properties. The type of RNA that contains the information for making a protein is called messenger RNA (mRNA) because it carries the information, or message, from the DNA out of the nucleus into the cytoplasm.” (http://ghr.nlm.nih.gov)

The genes direct protein production. For example, a protein (a long chain of amino acids) can be an enzyme that triggers a certain chemical reaction in the body. One function of protein is to boost the immune system.

There are many factors that cause damaged DNA : oxidation, UV radiation from the sun, radiation from Xrays, viruses, plant toxins, and man-made chemicals (chlorine, hydrogen peroxide, hydrocarbons, smoke, pollution, to name a few). Some results of damaged DNA are: premature aging, cancer, diabetes mellitus (diabetes itself may cause DNA damage), Parkinson’s, Alzheimers, chronic fatigue syndrome, and many other conditions.

Cells cannot function properly if the DNA is damaged. However, the cells CAN, through chemical processes, reverse the damage themselves.

Hempseed and hempseed oil have been found to be a factor in DNA repair. Hemp has the perfect 3:1 ratio of Omega fatty acids (Omega 3 and Omega 6) needed by the human body. One ‘job’ of Omega 3 is cellular repair. Hemp is 65% protein, 35% of which is globulin edestin protein. It is the protein that is closest to human globulin, and is very easily digestible by the body.

The protein is a major factor in DNA repair, as the cells use that protein to correct the DNA damage.

Because hemp is the highest source of Edestin protein, AND is responsible for boosting the immune system, it is a perfect addition to the the diet.

Lees meer…

Met mediwiet minder zelfmoord

 Zelfmoord  Reacties uitgeschakeld voor Met mediwiet minder zelfmoord
mei 292014
 

zelfmoord

Opnieuw een wetenschappelijk onderzoek dat steun geeft aan de strijd voor legalisering van cannabis. In staten in de VS waar medicinale wiet legaal is, plegen veel minder jonge mannen zelfmoord dan in staten waar je niet legaal mag blowen.

Het is pas het eerste onderzoek dat er naar de samenhang tussen legale mediwiet en zelfmoord is gedaan, en dus is het nog te vroeg voor definitieve conclusies. Maar dat eerste onderzoek van een team economische wetenschappers zegt het eigenlijk wel allemaal al: in staten waar de laatste jaren cannabis voor medisch gebruik werd toegestaan is een scherpe daling van het aantal zelfmoorden bij mannen tussen 20 en 39 jaar te zien.

Lees meer…

op 10 Studies Showing Medical Marijuana Helps Fight Parkinson’s Disease

 Parkinson  Reacties uitgeschakeld voor op 10 Studies Showing Medical Marijuana Helps Fight Parkinson’s Disease
mei 292014
 

Parkinsons Disease - Wietolie.euI have felt my own mortality and was humbled to learn that two long-time friends my age have been diagnosed with Parkinson’s disease, both within the last few months of each other. My friends, and millions of others, are searching for any new treatment that could heal and restore brain homeostasis and halt the progression of this neurodegenerative disease.

Cannabinoids are neuroprotectants.

Lees meer…